دسته‌بندی نشده

اولین اظهار نظر سفیر آمریکا پس از ترک روسیه: خوشحالم؛ هوا در مسکو خوب است!

اولین اظهار نظر سفیر آمریکا پس از ترک روسیه: خوشحالم؛  هوا در مسکو خوب است!

Related Posts

Leave a Reply